Aktuellt

Företagets formula till individs prestation och framgång
För att kunna adressera och ta till vara den samlade kraften som finns i dynamiken mellan företag och individ behöver företagsledarna utveckla och stärka individens totala kapacitet inte bara utveckla medarbetarnas färdigheter och motivera med hägrande attraktiva kompensationsmodeller. Annars tenderar företagets investeringar i affärsutveckling och kompetensutveckling till att bli ett stort resursslöseri av tid, pengar och personlig hälsa. …läs mer
Hur upplever individer utmattningssymptom och vad händer efter utmattningen? Läs hur Jessica Almenäs, en mycket modig kvinna och vardagshjälte, upplever konsekvensen från en utmattning.
I början när jag blev sjuk och hade akuta fysiska och psykiska symptom fick jag stor förståelse och empati från omgivningen, men allteftersom månaderna gick var det som att folk glömde bort eller inte förstod att jag faktiskt i allra högsta grad fortfarande var sjuk. Det syns ju inte på utsidan. När jag berättade att jag var sjuk fick jag ofta höra: men du ser ju så strålande och fräsch ut! Jag tror att om man inte har varit drabbad själv så går det inte riktigt att ta in att hjärnan bara stänger av och inte fungerar mer. Och hur lång tid det tar för hjärnan att laga sig. Läs mer
En orimlig belastning för företag att själva hantera den galopperande psykiska ohälsan
Psykisk ohälsa har ”blivit den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden” skriver OECD. Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder – nästan 20 procent av arbetskraften – av psykisk ohälsa. En av fem som jobbar uppger problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar
-”Det är en orimlig belastning och tro att ledare och personalavdelningarna själva skall kunna hantera de tjugo procent av personalen som bestående eller tillfälligt påvisar psykisk diagnos. Omfattningen är så pass extensiv att högpresterande ledare drabbas som en konsekvens av personalens psykiska ohälsa”…läs mer
Arbetsmiljöfrågor hanteras i dag inom organisationen som separata entiteter, skapat utifrån att frågan är så komplex och organisationer har idag inte kompetens eller verktyg för att ta ett helhetsperspektiv.
När enkla fysiska tester idag genomförs på högpresterande personer inom yrkeslivet eller vanligt hederligt folk, som gör sina aktiviteter hos arbetsgivaren är det anmärkningsvärt vad resultaten avslöjar. Påslaget av Kortisol, det som skapas när människor engång i världen utsattes för fysisk fara, som ett resultat av adrenalinpåslag är oftast väldigt högt, i en värld där vi väldigt sällan behöver oro oss för fysisk fara…läs mer
Du ansvarar själv för din egna karriär – det är din personlighet, attityd och inställning som sätter din begränsning. Talang är bara ett redskap!
Curlingsymptomen har sannerligen börjat sätta sina spår på arbetsmarknaden med de arbetsföra och mycket kompetenta yngre arbetskollegorna som det så eftertraktat trånas efter hos en galopperande tjänstesektor med behov av överpresterare, som skall mätta partnerstinna bolag till sinnesfrid med gröna renderade procentpilar till styrelsen oförstånd till pilarnas förmåga att både visa upp som ner. De hyser inga tvivel att de i många sammanhang både är mer välutbildade, har skaffat sig rätt erfarenheter och vet hur man framställer sig på ett sätt som kan få en fyrtioårig VD att blekna i jämförelse.  Det finns dock tendenser som både arbetsgivaren och inte minst den kommande unga stjärnan bör beakta, som är konsekvensen av curlingens tid och den digitala världen med informationstillgång i överflöd, du som ung stjärna ansvarar själv för din egna karriär, inte din chef, inte bolaget, inte någon annan, bara du! Läs mer
Anledningen och syftet till att röra på sig har upphört, vi behöver inte jaga för födan eller fly från vardagsrisker. Men den nya forskningen är tydlig och dessutom är det gratis.
Lyssna på en av våra tiders mest influensfulla forskar i hjärnans kapacitet. Lyssna på klokhet och reflekterar över hur pass lite som behövs för att få ut effekten. Dags att se problemet med hjärnans stimulans av kaloririkföda som vårat arv från förfäders. Lyssna på http://podcasts.nu/avsnitt/maratonpodden/73-anders-hansen
Bota psykosocial ohälsa med pulsträning, släpp kroppsfixering och rör på dig med puls
Dagens företagsklimat och strukturer ger ofta marginell möjlighet för bolag att förbättra enskilda individens totala prestation och psykiska hälsa!
Företagets operationella modell syftar till att optimera och linjera företags samlade kraft i en riktning som tar bolaget snabbast möjligast framåt med hälsosam tillväxt. Företaget har en riktning, ett syfte, som underbyggs av en affärsmodell och utförs genom en operationell modell som innefattar både en organisationsstruktur och ett antal processer, som skall maximera den enskilda individens nytta för bolaget och liksidigt föra kraften framåt mot förverkligandet av strategi och finansiellt resultat.! Läs mer
Scroll to top