Fysiologi och hjärnkraft

"Att fysiskt stärka en individs grundfysik har en direkt verkan på hjärnans utveckling och det mentala välbefinnandet." Andrea Pohl VD

Motståndskraft

En försvagad fysisk förmåga leder till kraftigt ökade stressnivåer och kortisolvärden, att stärka den fysiska förmågan är vår tids bästa medicin för ökad långsiktig motståndskraft mot press och stress

Uthållighet

Erbjuden abonnemangstjänst innefattar utveckling av individens fysiska förmåga, där aktiviteterna syftar till att träna hjärnan och stärka uthålligheten

Träna hjärnan genom fysisk aktivitet anpassad efter individens psykiska dagsstatus, balansera träningens prestationsnivå utefter stressnivån i kroppen och träna energin in i kroppen, ej ut ur kroppen
Stärka förmågan att använda fett som energidepå för att hantera arbetsdagen
Ett fungerande rörelseschema, att kroppens signaler och reflexer fungerar för att utföra fysisk aktivitet och vardagligt arbete
Planering av aktivitet kopplat till förmåga och livssituation
Fungerande andning och avslappning för att  kontrollera stressituationer
Träna hjärnan och det aeroba energisystemet, skapa en förbättrad uthållighet med lågintensiv rörelse som bygger upp hjärnans- och kroppens förmåga till uthållighet
Nyckelbegrepp:
Hitta fettförbränningsmotorn och stärka den lågintensiva uthålligheten för att orka arbetsveckan och kalenderåret
Skapandet av nya hjärnceller och uppbyggnad av motståndskraft till hjärnans starka kraft Amygdala
Balansera träning och rörelse efter dagsstatus, en stressig dag, kräver ett rätt balanserat träningspass. Träna inte på att stressa, träna energin in i kroppen
Stärk rätt muskulatur för att förbättra din träningsprestation
Fysisk schemaläggning efter arbetssituation och dagsstatus
Nyckelbegrepp:
Träningen skall genomföras för att minska kortisolvärden över tiden, och ge energi tillbaka till kroppen.
Träning är individens privata stund, där fokus enbart skall vara uppbyggande av individen kapacitet och välmående
Fysisk aktivitet anpassas efter individens rörelseförmåga, dagssstatus, kondition, och arbetsvecka.
Totola rörelsemängen kopplat till näringsvärden behöver beaktas för en korrekt hållbar utveckling och schemaläggning
Hantera kroppens signaler och stärka singnalsystemet med behandlingar, rörselser och andning
Nyckelbegrepp:
Fysisk förmåga kräver att ens kropps funktioner och signaler fungerar motoriskt korrekt
En kontrollerad djupandning som syresätter muskler och hjärna för mentalt stärkande och minskad stresskänsla
Avslappning och yoga som verktyg för att ta kontroll över känslor och kroppen

Fysiska kapaciteten och motoriken syftar till att skapa bestående positiva resultat för kropp och knopp med stärk uthållighet mot stress

Bästa och billigaste medicinen enligt dagens forskning mot stress och för en mer utvecklad hjärna är återkommande aktiv pulshöjande rörelse
Fysisk aktivitet har bevisats vara en av de bästa metoderna för att hantera personer med psykiska diagnoser som till exempel ADHD. Det frigör dopamin och tillgodoser belöningssystem som gör att individen kan koncentrera sig, känna sig lugn och kan vara fokuserad
En prestationsorienterad organisation ökar sin kapacitet markant, både kreativitetsmässigt men också produktivitetsmässig när den fysiska tillfredställelsen tillgodoses
Fysisk aktivitet skall hanteras i kontext av en individs total livssituation, ett högintensivt pass för en stressad chef är som bensin på brasan, eller kan framkalla panikångest attacker för riskpersoner

Potential

Att nå sin fulla potential och prestationsnivå innebär att stärka kroppens totala förmåga att genomföra förändring, utan fysiska förutsättningar minskar förmågan till en extra mental växel

Ett starkt sinne

Träna hjärnan med stärkt fysisk förmåga och träna energin in i kroppen

Psykosocial arbetsmiljö och prestation är starkt länkat till fysiska förmågan hos individen

Arbetsmiljöfrågor hanteras i dag inom organisationen som separata entiteter, skapat utifrån att frågan är så komplex och organisationer har idag inte kompetens eller verktyg för att ta ett helhetsperspektiv.
I ett antal rapporter och olika typer av forskning återkommer samma tendenser, att den psykosociala ohälsan (som är en del av arbetsmiljön) är accelererande och verktygen inom organisationen för att hantera frågeställning är få. Oftast vänder sig organisationer till olika typer av företagsvårdsinstanser när problemet har blivit en ”action” hos HR avdelningen och effekterna av skadan ofta redan är akut. Ett reaktivt beteende som lindrar symptomen men sällan eller aldrig får den reella orsaken hantera
Ett av det vanligaste fenomen som man möts av inom företagsvärlden är att dessa högpresterande individer dessutom oftast tenderar till att vilja vara perfekta med familjen eller med sina intressen. Så beaktande är att en person som stressar på jobbet med högt adrenalinpåslag ironiskt nog ofta går till en personlig tränare eller utför annan fysiskt aktivitet som driver upp sin puls till högt arbetstempo.
Kroppen gör heller ingen skillnad på adrenalinpåslaget om du tränar någorlunda högintensivt eller om du stressar på jobbet. Det du tränar på är att klara av att stressa ännu mer! Det här är idag en av företagens största utmaningar, att förstå hur man skapar en produktiv arbetsmiljö som innefattar individens psykiska och fysiologiska status. Läs mer…

Kontakta oss

Scroll to top