Executive Associate

Vi är en modern företagshälsovård som fokuserar på era anställdas psykosociala hälsa vilket innefattar behandling, medicinsk diagnostik och samordning av sjukfrånvaroprocessen för ert företag

Vi tränar hjärnan

Företagshälsovård

Er företagshälsovård specialiserad på att behandla psykisk ohälsa som innefattar medicinsk läkarexpertis, kognitiv behandlingsterapi, fysiologi och näring för att både behandla och förbättra toleransen mot stress och utmattningssymptom.
Affärsrelationen och behandlingen bygger på de stressorer som uppstår mellan krav på resultat, kultur och organisation relaterat till individens mentala kapacitet. Det inkluderar aktiv stöttning för både individ och chef i återförandet till full produktivitetskapacitet och att kontinuerligt stärka individens motståndskraft mot stress och återfall.
Vi samordnar och administrerar sjukfrånvaroprocessen för er organisation avseende berörd individ, ledare och annan aktör som exempelvis försäkringskassan. Tjänsten uppfyller lagkraven om nya föreskrifter för organisatoriskt och socialt arbetsmiljöansvar från regeringen.

Att träna hjärnan

För att hantera psykisk ohälsa och prestationssvängningar krävs tillgång till individens privata rum, förbi personalavdelningens uppdrag, där individens förmåga att prestatera är direkt länkat till hälsa och balans i livet, personens fysiska- och psykiska förmåga och individens medvetenhet av sin kognitiva förmåga och kapacitet.
Hjärnans prestation och motståndskraft mot utmattningssymptom tränas med rätt balans och upplägg av psykoterapi, fysioterapi, näringsintag och ett fungerande energisystem. Träningen av den psykiska prestationsförmågan behöver vara varierande och återkommande utefter symptom och livssituation

Innovation och vision

För oss är innovation att angripa ett växande arbetsmiljöproblem med att bryta gamla konventioner och kombinera kunskap från experter som har förmågan att se till en helhet, ett ekosystem, inte enbart till ett specifikt isolerat symptom.
Och framförallt göra dem tillgängliga i ett hanterbart och paketerat format för er som företag via en tjänst som hållbart utvecklar företag och individers fulla kapacitet i samklang.
Vår mission med erbjudandet är att det skall leda till ökat välmående och bestående produktivitetsresultat för både individ och företag där fokus är att behandla och stärka individens kognitiva förmåga.

I erbjuden tjänst behandlar vi psykisk ohälsa samt samordnar och administrerar sjukfrånvaroprocessen för ert företag och individ.

Behandlar psykisk ohälsa
hjärna två webb
Medicinsk diagnostik via läkarexpertis för både fysiska och psykiska symptom
Kognitiv beteende terapi vars uppgift är att förändra tankar och beteenden
Stärker individen före- och efter sjukskrivning för att öka motståndskraften mot stress och återfall
Använder fysiologi och näring för att stärka kroppens funktioner och öka toleransen mot stress och emotionella svängningar
Samordnar och administrerar
rehab 2
Support vid akutfall, sjukskrivning och dokumentering
Hantera samordning mellan individ, ledare och annan aktör som exempelvis Försäkringskassan
Proaktiv och reaktiv stöttning för både individ och chef i återförandet till full produktivitetskapacitet
Hantera omställningsprogram för personer i att hitta annan mer passande organisation
Utvecklar och utbildar
research (1)
Både utveckla företaget och stärka individens psykiska prestationsförmåga
Driva innovation och öka medveten inom relevanta psykisk och fysiologiska områden för en förbättrad hälsa
Medvetandegöra företagets stressorer relaterat till individens rådande arbetssituation

Tjänsten innefattar behandling, sjukskrivning, support vid akutfall, dokumentering, administrering och utveckling av ledare och chefer

Aktuella ämnen och insikter som ger perspektiv. Flera intressanta artiklar finns att läsa under rubriken Aktuellt

En orimlig belastning för företag att själva hantera den galopperande psykiska ohälsan
-”Det är en orimlig belastning och tro att ledare och personalavdelningarna själva skall kunna hantera de tjugo procent av personalen som bestående eller tillfälligt påvisar psykisk diagnos. Omfattningen är så pass extensiv att högpresterande ledare drabbas som en konsekvens av personalens psykiska ohälsa.” läs mer

Läs mer under Aktuellt

Hur upplever individer utmattningssymptom och vad händer efter utmattningen? Läs hur Jessica Almenäs, en mycket modig kvinna och vardagshjälte, upplever konsekvensen från en utmattning.
I början när jag blev sjuk och hade akuta fysiska och psykiska symptom fick jag stor förståelse och empati från omgivningen, men allteftersom månaderna gick var det som att folk glömde bort eller inte förstod att jag faktiskt i allra högsta grad fortfarande var sjuk. Det syns ju inte på utsidan. Läs mer

Läs mer under Aktuellt

Företagets formula till individs prestation och framgång
För att kunna adressera och ta till vara den samlade kraften som finns i dynamiken mellan företag och individ behöver företagsledarna utveckla och stärka individens totala kapacitet inte bara utveckla medarbetarnas färdigheter och motivera med hägrande attraktiva kompensationsmodeller. Annars tenderar företagets investeringar i affärsutveckling och kompetensutveckling till att bli ett stort resursslöseri av tid, pengar och personlig hälsa. Läs mer

Hållbar hälsa

Behandlingen består av ett helhetsperspektiv bestående av samverkan mellan medicinsk diagnos, psykoterapi, fysioterapi och näringslära vilka alla är viktiga komponenter för ett hållbart resultat och skall korreleras till individens rådande livs- och arbetssituation

Medicinsk diagnostik

Energisystem
Expertbedömning av en individs hälsotillstånd och en identifiering av eventuella sjukdomar eller tillstånd

Psykoterapi samtalens kraft

hjärna två webb
Skapa medvetenhet, tillträde till individens privata rum. Stärka den kognitiva förmågan

Fysiologi stärka hjärnan

Stärka kroppen 640x336 svart vit
Använda kroppens fysiologiska egenskaper för att bygga upp hjärnans motståndskraft och uthållighet mot stress

Näringens prestationspåverkan

näringen som prestationförbättrare svart vit
Att förse kroppen med rätt energi för att motverka stress och emotionella svängningar

Get back to Rhythmn

Psykosocial arbetsmiljö handlar om människans samspel med omgivande miljö. För att kunna arbeta effektivt och uppleva arbetstillfredsställelse ska både den fysiska och psykiska hälsan upplevas som god, och det skapas genom att medvetandegöra insikter och drivkrafter hos individen och därigenom stärka hens förmåga till förändring och utveckling. För bestående förändring hos företag och individ krävs långsiktighet!

Kontakta oss

Scroll to top