Företagsabonnemang

Företagsabonnemang en psykosocial arbetsmiljötjänst med fokus på enskilda individers psykiska hälsa och prestation kopplat till företagets operationella modell

Organisationen får en samarbetspartner för att hantera prestation och psykisk ohälsa. För ditt företag som har behov av en skalbar tjänst för att möta efterfrågan när det uppstår. Tjänsten hanterar upp till 12 individer på årsbasis.

Exempelvis:
Vid beständiga eller tillfälliga funktionella nedsättningar (psykiska eller fysiska) hos personalen
Ett antal återkommande anställda ofta högpresterande medarbetare och chefer med tydliga stressymptom och ditt företag behöver proaktivt stärka deras kapacitet och prestationsförmåga
Ingår i abonnemangstjänsten:
18 sessioner per månad
8 timmar kvalificerad HR och manangerart partnerskap per månad
3 externa kontorsplatser och tillgång till föreläsningar
Tillgång till tilläggstjänster enligt prislista
Scroll to top