Orimliga krav

En orimlig belastning för företag att själva hantera den galopperande psykiska ohälsan.
Psykisk ohälsa har ”blivit den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden” skriver OECD. Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder – nästan 20 procent av arbetskraften – av psykisk ohälsa. En av fem som jobbar uppger problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar.
Andrea Pohl VD Executive Associate hur skall företag tänka för att bryta den negativa trenden av ökad psykisk ohälsa, som kostar företag enorma summor och inte minst ger stort individuellt lidande för de drabbade?
– ”För att hantera psykisk ohälsa och prestationssvängningar krävs tillgång till individens privata rum bestående av både dess psykiska- och fysiska förmåga, vilket är långt förbi både befogenheter och kompetensen hos företagens chefer och personalavdelning.”
Så vad är ditt råd till företagen?
-”Det är en orimlig belastning och tro att ledare och personalavdelningarna själva skall kunna hantera de tjugo procent av personalen som bestående eller tillfälligt påvisar psykisk diagnos. Omfattningen är så pass extensiv att högpresterande ledare drabbas som en konsekvens av personalens psykiska ohälsa.
Fortsätt att fokusera på bolagets affär och komplettera med en partner som är specialiserad på att hantera konsekvensen av psykosocial arbetsmiljöpåverkan. Se det som ett ekosystem och låt det bli en del av bolagets operation, en investering med garanterat mycket god återbetalning.”
Hur skall jag tänka som ledare eller personalchef?
-”Som ledare exponeras du än mer i organisationen, så börja med att proaktivt stärka nyckelpersoners motståndskraft mot psykiska påfrestningar. Små förändringar i vardagslivet, på jobbet eller i familjen kan väldigt plötsligt ändra förutsättningarna. Kom ihåg att vila är också en aktivitet!”
OECD uppskattar bara de rent ekonomiska kostnaderna för detta till över 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Det motsvarar nästan tre procent av Sveriges BNP. Lägger man till detta de omätbara mänskliga kostnaderna står vi inför en av vår tids stora välfärdsutmaningar.
(ref https://www.svd.se/psykiska-ohalsan-kostar-70-miljarder-om-aret)
Familjestatus: 40 plus, sambo och fyrabarnsmamma
Karriär: Utbildad till professionell dansare i London, New York och Los Angeles. Startat och drivit fyra bolag bland annat framgångsrika Aqua Baby (Babysim i Sverige) och samtidigt utbildat sig till sjuksköterska och kognitiv beteende psykoterapeut
Har varit anställd som: Vice VD och affärsområdeschef för konsultation inom HR
Nu aktuell som: VD för Executive Associate med missionen att förbättra den psykiska hälsan hos företag och individ
Mitt senaste ”äntligen!”: När Anders Hansen sätter ord på resultat från forskning om vardagsmotionens påverkan på hjärnans utveckling

Kontakta oss

Scroll to top