Hjärnstark

Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent?
Se då till att röra på dig! Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Och det här gäller för både barn och vuxna, ja, till och med för äldre! Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa.
Anders har skrivit böckerna ”Hälsa på recept” och ”Hjärnstark”. Han menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna. Anders ger konkreta tips på hur du ska röra på dig för att få de positiva effekterna – som är så omfattande att man faktiskt kan kalla dem för en mental uppgradering!
När du rör på dig blir du inte bara piggare och mår bättre. Träning påverkar även koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten – till och med din personlighet och intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra ”mental växel”, till exempel för att kunna koncentrera dig när det är stökigt omkring dig. Och alla som rör på sig får de här fördelarna – barn, vuxna och äldre. I boken Hjärnstark får du ta del av aktuell forskning och veta hur du ska träna för att uppnå alla positiva effekter som forskningen har kunnat visa.
– Vi människor har inte bara en kropp som är byggd för rörelse. Även vår hjärna är byggd för det. Fysisk aktivitet är medicinen vi glömde för att ingen tjänade pengar på den. Det är ofattbart att inte fler känner till hur viktigt det är för hjärnan att vi rör på oss. Om du inte är fysiskt aktiv fungerar inte din hjärna så bra som den skulle kunna, säger Anders Hansen.
För att företaget ska få full access till en individs prestation krävs investering i individen, inte fler innovativa applikationer och gadgets, inte mer coaching, inte fler processer, inte mera möten, aktiviteter och rapportering, utan tid till att medvetandegöra och utveckla individens drivkrafter, kognitiva förmåga och kapacitet, och träna individen, precis som vilken annan högpresterande skådespelare, dansare, idrottsutövare etcetera som helst. Träna medarbetarnas hjärna genom flera perspektiv med personliga kognitiva samtal, fysisk aktivitet anpassad utefter kroppens stressnivå, att använd kosten för att öka toleransen mot stress och förbättrad prestation (våga byt ut fruktkorgen) samt förbättra den emotionella känslan.
Är du inte nyfiken på att vad resultatet skulle bli om företag vågade använda nya moderna forskningsresultat över hur exempelvis hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, att du bli mer stresstålig, mår bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent som ett verktyg i att förbättra företagets och individers prestation.
Årets vinnare är en ledstjärna för vår folkhälsa. En personlighet som på ett karismatiskt sätt inspirerar oss till ökad kreativitet, intelligens och förmågan att uppgradera vår hjärna med hjälp av motion.”
Tilldelats årets hälsopris 2017

Kontakta oss

Scroll to top