Om oss

Executive Associate

Executive Associate är ett modernt tjänstebolag med en etablerad marknadsposition inom hur företag kan hantera psykosocial arbetsmiljö och en accelererande psykisk ohälsa

Makes people work

Vår mission

Vår mission är ”makes people work” och vi drivs av frågan, tron och beslutsamheten på att det går att göra bestående positiv förbättring för individen och företag.
Att ta sig an ett samhällsproblem med accelererande psykosocial ohälsa och göra det utifrån ett holistiskt perspektiv där man förstår att den totala bilden av utmaningen sträcker sig långt förbi HR avdelningens förlängda arm och kapacitet och där problemet endast kan hanteras med extern professionell part som får tillgång till individens egna rum som består av arbete, familjeliv, samhällsklimat och social tillhörighet, att inte längre bara behandla symptomen, utan ta sig an frågeställningen.

Att vara kund till Executive Associate

Att vara partner och kund till Executive Associates innebär att ni är en del av vår kultur och värdegrund som vi är stolta över. Det innebär att vara driven av en förändringskraft att göra varaktig skillnad för individer och företag. Vår gemensamma värdegrund ger oss riktningen och ett förhållningssätt för hur vi agerar mot varandra och realiserar strävan att utveckla den enskilda individen och tillika er konkurrenskraft.
Värdegrunden baseras på en tolkning mellan oss och er, som skapar en gemensam kultur som vi tillsammans skall vara stolta över och är drivkraften och vägledande i ageranden och beslut!
Er förvänta skall vara att vi är en affärspartner som kan balansera både organisationen krav på resultat och förändring med individers förmåga. Erbjuden tjänst hantera konsekvensen av den ständigt föränderliga arbetsmiljöpåverkan med organisatoriska förändringar,  personal- och ledarskapsutmaningar och en accelererande psykisk ohälsa.

Innovation och vision

För oss är innovation och vision att omdefiniera hur företag uppnår produktivitet med att sätta en ny norm för hur organisationers framgång skapas genom att hållbart utveckla företag och individers fulla kapacitet i samklang
Executive Associate har en pragmatism som grund för hur man använder ny forskning i metoder och tillvägagångssätt. Där vi använder beprövade och nya metoder, men framförallt gör dem tillgängliga i ett hanterbart och paketerat format.
Vi förlänger ditt företags organisation med att genomföra det som varken finns tid eller kompetens för hos er HR avdelning eller ledare.
För oss är innovation att angripa ett växande arbetsmiljöproblem med att bryta gamla konventioner och kombinera kunskap från experter som har förmågan att se till en helhet, ett ekosystem, inte enbart till ett specifikt isolerat symptom.

Kontaktinformation

Du följer oss på Facebook, LinkedIn eller på www.executiveassociate.se - flera aktuella ämnen och artiklar hittar du under "Aktuellt"

Vi finns för Er

Hör av Er!

Leveranscenter:

Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15

Kontaktinformation

ADRESS

Gamla Allén 15,
Saltsjö-Duvnäs

TELEFONNUMMER

+46 (0)76- 126 99 36

EMAIL

info@executiveassociate.se

Scroll to top