Företagsabonnemang

Projektabonnemang

Projektabonnemang ett projektupplägg för ett antal individer inklusive genomförandeplan och målbild för minskad psykisk ohälsa och ökad prestation för individ och företag

Organisationen har ett tydligt specifikt behov där man effektivast möjligt behöver göra en förändring och proaktiva åtgärder för att förbättra balansen mellan individers psykiska ohälsa och företagets operation. Tjänsten är anpassad för upp till 8 individer på årsbasis.

Exempelvis:
Identifierade anställda som antigen är på väg tillbaka från utbrändhet och/eller är högpresterande medarbetare och chefer med utmattningssymptom.
Behov av förståelse till bakomliggande lednings- och organisatoriska orsaker med konkreta förslag
För att behålla och utveckla nyckelindivider. Öka prestationsförmågan och investera i varumärket
Inkluderat i abonnemanget:
10 sessioner per månad
8 timmar kvalificerad HR och manangerart partnerskap per månad
2 externa kontorsplatser och tillgång till föreläsningar
Scroll to top