Formula till prestation

För att kunna adressera och ta till vara den samlade kraften som finns i dynamiken mellan företag och individ behöver företagsledarna utveckla och stärka individens totala kapacitet inte bara utveckla medarbetarnas färdigheter och motivera med hägrande attraktiva kompensationsmodeller. Annars tenderar företagets investeringar i affärsutveckling och kompetensutveckling till att bli ett stort resursslöseri av tid, pengar och personlig hälsa.
Företaget har en vision och en strategi som realiseras med hjälp av både en affärsmodell och en operationell modell, vars syfte är att optimera och linjera företagets samlade arbetskraft i en riktning som på snabbast möjliga sätt uppfyller strategins profetior och skapar en hälsosam tillväxt. Det vill säga modellen skall maximera enskilda individers prestation till nytta för bolaget och därefter kompensera medarbetaren med monetära medel utefter presterat resultat. Enkelt i teorin.
Kompetensen hos företagsledare på hur vi stärker individers totala prestationsförmåga behöver radikalt förbättras, då den galopperande psykiska ohälsan påtagligen ger både instabilitet för organisationen och personligt lidande. Ofta skapat av en obalans mellan den professionella medarbetarens reella kapacitet och dess utvecklade färdigheter i sin roll som anställd. Enkelt uttryck, motorn och den kognitiva förmågan hos individen är inte synkroniserat för en hållbar prestation över tid. Resultatet blir en omvänd effekt där medarbetare upplever stark prestationsutmattning med betungande konsekvenser för alla inblandade parter istället för ett förbättrat resultat.
Det är en ensidig och dyr relation när företagen enbart beaktar faktorer som kompetensutvecklar medarbetarens färdigheter, med allt från tekniska nya verktyg till ledarskapsutbildningar, tillgång till globala leveransnätverk och karriärcoachande, utan att ta ansvar till att hjälpa individen att stärka sin totala prestationsförmåga. I bästa fall tillåts personalavdelningen införa någon form av friskvårdsbidrag, ställa fram en fruktkorg och tillåta blodprov på en testcykel när utmattningen för länge sedan bränt ut hjärnans bromsförmåga mot stresscentrum. Tyvärr är dessa insatser försumbara som någon form av prestationsförbättrare för individen.
För att företaget ska få full access till en individs prestation krävs investering i individen, inte fler innovativa applikationer och gadgets, inte mer coaching, inte fler processer, inte mera möten, aktiviteter och rapportering, utan tid till att medvetandegöra och utveckla individens drivkrafter, kognitiva förmåga och kapacitet, och träna individen, precis som vilken annan högpresterande skådespelare, dansare, idrottsutövare etcetera som helst. Träna medarbetarnas hjärna genom flera perspektiv med personliga kognitiva samtal, fysisk aktivitet anpassad utefter kroppens stressnivå, att använd kosten för att öka toleransen mot stress och förbättrad prestation (våga byt ut fruktkorgen) samt förbättra den emotionella känslan.
Är du inte nyfiken på att vad resultatet skulle bli om företag vågade använda nya moderna forskningsresultat över hur exempelvis hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, att du bli mer stresstålig, mår bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent som ett verktyg i att förbättra företagets och individers prestation.
– Vi människor har inte bara en kropp som är byggd för rörelse. Även vår hjärna är byggd för det. Fysisk aktivitet är medicinen vi glömde för att ingen tjänade pengar på den. Det är ofattbart att inte fler känner till hur viktigt det är för hjärnan att vi rör på oss. Om du inte är fysiskt aktiv fungerar inte din hjärna så bra som den skulle kunna, säger Anders Hansen överläkare psykiatri och författare.
Vill du höra mer om resultatet från den moderna hjärnforskningen är du välkommen till Executive Associates föreläsning med Anders Hansen den 6 februari 2018 i anrika Tändstickpalatset! Följ länken för anmälan Hjärnstark av Anders Hansen.
Gör en tydlig skiljelinje mellan hur företaget kan hjälpa individen, och vad man behöver komplettera organisationen med för prestationsåtgärder för att stärka och ge individerna chans att excellera i sin anställning och leverera mot förväntat resultat, där den psykosociala hälsan idag bromsar individ och företag på ett ohälsosamt sätt. Använd individernas totala resurser som ett medel till att nå hållbar framgång och tillväxt.

Kontakta oss

Scroll to top