Karriär och vägledande principer

Du ansvarar själv för din egna karriär – det är din personlighet, attityd och inställning som sätter din begränsning. Talang är bara ett redskap!
Curlingsymptomen har sannerligen börjat sätta sina spår på arbetsmarknaden med de arbetsföra och mycket kompetenta yngre arbetskollegorna som det så eftertraktat trånas efter hos en galopperande tjänstesektor med behov av överpresterare, som skall mätta partnerstinna bolag till sinnesfrid med gröna renderade procentpilar till styrelsen oförstånd till pilarnas förmåga att både visa upp som ner.
De hyser inga tvivel att talangerna i många sammanhang både är mer välutbildade, har skaffat sig rätt erfarenheter och vet hur man framställer sig på ett sätt som kan få en fyrtioårig VD att blekna i jämförelse.  Det finns dock tendenser som både arbetsgivaren och inte minst den kommande unga stjärnan bör beakta, som är konsekvensen av curlingens tid och den digitala världen med informationstillgång i överflöd, du som ung stjärna ansvarar själv för din egna karriär, inte din chef, inte bolaget, inte någon annan, bara du!
Låt oss börja med en definition och epitet av ordet karriär. På Wikipedia går att läsa att karriär är en persons utveckling inom arbetslivet, ofta refererat till att man avancerar på sin arbetsplats och i sin position för att nå högre lön och mer ansvar. Gott nog.
Det första som du som ledare och inte minst som ung kommande stjärna kan lära av, är att en karriär aldrig är spikrak, det är ett metaforiskt uttryck som används i att dramatiserat beskriva en framgångsrik individ som rollmodell och väcka uns av avundsjuk. Det fungerar för att ingen har fått uppleva den raka vägen som plöjer likt Amors pil mot himlen. Så lugn, vila axlarna och släpp på käkpressen för en spikrak karriär existerar inte. All framgångsrik karriärutveckling bygger på lärande av misslyckanden och i drivet och engagemanget att ständigt försöka, ju fler stora som små potentiella misslyckanden du utsätter dig för utvecklas din lärokurva och erfarenhetsnivå exponentiellt i förhållande mot den som inte vågar, inte gör! Karriär handlar om att bli rätt val över andra duktiga kandidater, det handlar inte om att uppfinna nästa börsraket och samhällsinnovation.
Det är nu din kompetens som ledare och som karriärist sätts på prov, antigen har du en ledare som gör dig björntjänsten att curla dig till nya nivåer i arbetslivet, och då ofta på bekostnad av sin egna
karriär där hen vid given tidpunkt behöver förklara sitt val inför sin överordnad, som har en mer luttrad inställning till snabba karriärister av både goda och mindre goda anledningar. Eller ännu värre du får en curling promotion med efterföljande skyhöga förväntningar på resultat, som du inte är redo för att axla och konsekvensen är att du tidigt börjar sniffa på utmattningssymptom och ifrågasättande av din egna kompetens. Hjärnspökens kraft är långt kraftfullare än innehållet i din nya titel.
Eller som ledare utvecklar ni tillsammans den enskilt viktigaste komponenten, som är din förmåga att hitta dina resurser inom dig, för att få ut din maximala kapacitet i det du gör. Dina tidigare förehavanden oavsett det varit att segla igenom skolan som kursetta, vara stjärna i traineeprogram eller gjort dina första två eller sista femton år framgångsrikt så är det bara bevis på goda förutsättningar för att du skall nå den framgång och karriär som du själv önskar, det som avgör är din personlighet, din attityd och inställning, det är vad som sätter dina begränsningar. Talang är bara ett redskap, det är vad du gör med din talang och kompetens som gör skillnad för vad du blir.
Dagens stora utmaning för de som söker en karriär är att många inte är förberedda och tränade i att orka genomföra ”arbetet”, att skaffa de nödvändiga bevis på varför du som individ är värd en bättre position, en högre lön och mer ansvar. Oavsett bakgrund, härkomst, erfarenhet, social förmåga och mycket annat, så kvarstår det enskilt viktigaste faktumet, det gäller att orka att ha den psykiska och fysiska förmågan att kontinuerligt klara av att genomföra arbetet. Det är inte ett projekt, inte en aktivitet, det är en livsfilosofi och inställning, som varken börjar eller slutar utan den ”är” och den tar dig till den framgång du önskar inom överskådlig framtid.
Vägledande principer för god karriärutveckling:
Väx med kunden och skaffa dig bevis. Väldigt vanligt inte minst i större bolag att man tappar fokus på vad som gör skillnad för företaget och vad som är prioriterat, när det blir svårt med prioriteringsordningen så välj alltid att fokusera på kunden först.
Hitta din efterträdare en grundprincip för god karriärutveckling. Om du skall växa i karriärstegen så säkerställ att du utbildat en efterträdare till din roll. Annars skapas bara ett nytt problem för promotande chef, vem skall fylla tomrummet efter dig?
Välj din närmaste chef, mycket svårt framförallt vid extern rekrytering. Det är din närmaste chef som definierar vad bolaget står för, en samsyn och gemensam värdegrund är en förutsättning för att din energi går i rätt riktning.
Hur du tar misslyckanden visar på mod och intelligens. Det är misstagen som ger dig unik tillgång till utveckling, tillåt dig inte att hänga kvar i det gamla för länge, det skapar motstånd till förändring och kom ihåg man blir inte alltid ”fair” behandlad.
Med karriärutveckling växer ditt ansvar och möjligheter till nya roller och uppdrag, alla roller är inte för dig, medvetandegör din egna styrka och utvecklingsområden.
Förstå bolagets kultur, att ständigt arbeta för förändring i en stor organisation kan vara väldigt nedbrytande och icke konstruktivt. Var sak har sin tid så säkerställ att din tajming och livssituation stämmer överens med dina karriärval och rådande bolagskultur.
Hög lön innebär stort ansvar och ofta gränslöst arbete. Karriär kan ha fler innebörder än definitionen på Wikipedia och att vara hög chef är ett väldigt ensamt arbete
Att ha rätt arbetskompetens är en given förutsättning, men lika viktigt är att din mentala prestationsförmåga korrelerar med din kompetens och är på samma nivå. Stärk ditt psyke med fysiskt god kondition för långsiktighet och hantering av stress

Kontakta oss

Scroll to top